Trender i vindkraftsindustrin 2019/2020 (5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 11 maj 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-68237 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen i teknik, natur- eller samhällsvetenskap, Vindkraftprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 5 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Vindkraftindustrin är under dynamisk utveckling. Kursen kommer att behandla tekniska, ekonomiska och planeringsmässiga trender inom vindkraftindustrin. Speciellt fokus kommer att ligga på havsbaserad vindkraft samt vindkraft i extrema miljöer.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se

Telefon: 018-471 83 64