Energiproduktion och nyttjande 2018/2019 (10 hp)

VT19 vecka 16-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68246 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: Introduktion till hållbar energiomställning (15 hp, 1GV169), Energi och system (5 hp, 1GV164), Vetenskaplig metod I (10 hp, 1GV171)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om produktion och nyttjande av energi. Kursen kommer att studera hur olika produktionstyper fungerar rent tekniskt men dessa kommer även att granskas ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare kommer nyttjande av energi att behandlas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kursen kommer även behandla kopplingen mellan produktion och nyttjande samt ge förmåga att analysera vad som påverkar produktion och nyttjande. 

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592