Utbildning

Energikunskap 2017/2018 (15 hp)

VT18 vecka 03-22 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-68242 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad kurs, dessutom rekommenderas det att delta i två träffar på campus i Uppsala, en i början och en i slutet på kursen.

Antal träffar för distans: 2

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Fossil energi: förekomst, prospektering och användning. Bioenergi: biomassa, energiskog, biogas, torv, avfall med mera. Solenergi: solvärme, värmepumpar, solceller. Vindkraft: meteorologiska förutsättningar, teknik. Vattenkraft: teknik, eltransport. Nukleära energisystem: fission och fusion. Energins miljöeffekter. Global energi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledare i hållbar utveckling susdev.vagledning@geo.uu.se

Telefon: 018-471 71 54