Energikunskap 2018/2019 (15 hp)

VT19 vecka 04-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68242 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad kurs. Frivilliga föreläsningar vid två tillfällen i Uppsala, en i början och en i slutet på kursen, och för övrigt virtuellt klassrum.

Antal träffar för distans: 2

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kurser presenterar grunderna om energi och energisystem. Fossil energi: förekomst, prospektering och användning. Kärnkraft och nukleär energi: fission, fusion, elproduktion, bränslehantering, säkerhetsfrågor. Bioenergi, torv, geotermik, framtida energitekniker. Förnybar energi: solceller, vind/vattenenergi: meteorologiska förutsättningar, teknisk översikt, utmaningar. Energins miljöeffekter: växthuseffekten, försurning, landskapsförstörning, med mera. Energidistribution och energins roll för ekonomi och samhälle. Global energi: energitillförsel i olika länder, lokala förutsättningar för produktion, energisäkerhet, med mera. 

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledare i hållbar utveckling susdev.vagledning@geo.uu.se

Telefon: 018-471 71 54