Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder 2018/2019 (10 hp)

HT18, 33 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-16514 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi eller fysik inklusive Termodynamiska principer och Kemisk bindning med beräkningskemi. Flervariabelanalys rekommenderas.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Statistisk termodynamik är länken mellan molekylära modeller och egenskaperna hos olika typer av material. Tyngdpunkten i kursen är på modeller och teorier för vätskor, vätskeblandningar och elektrolyter. För att testa både teorier och modeller behandlas även de viktigaste metoderna inom molekylsimuleringar: molekyldynamik och Monte Carlo-metoder. Kursen behandlar även vilken metod som bör användas för ett givet problem och innehåller även en diskussion om moderna simuleringsverktyg.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 75120 Uppsala

Box 523, 75120 Uppsala

Telefon: 018-471 7322

Fax: 018-471 6844

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10; 018-471 37 11

Fax: 018-471 37 05