Laserspektroskopi 2018/2019 (10 hp)

HT18, 67 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 28 oktober 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-16515 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi alternativt fysik. Spektroskopi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om laserspektroskopiska metoder samt teoretisk bakgrund om lasrar och laserljus växelverkan med materia. Kursen ska vidare ge kännedom om teknik och instrumentering för laserspektroskopiska mätningar. I kursen ingår laborativa övningar som illustrerar begrepp och fenomen som är karakteristiska för lasrar och som ska ge en viss experimentell färdighet i de spektroskopiska tillämpningar som behandlas i kursen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 75120 Uppsala

Box 523, 75120 Uppsala

Telefon: 018-471 7322

Fax: 018-471 6844

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10; 018-471 37 11

Fax: 018-471 37 05