IT-system och människor i samspel 2018/2019 (5 hp)

HT18, 33 %, Campus

Startdatum: 29 oktober 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-11616 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp med 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive en grundkurs i människa-datorinteraktion.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger kunskaper om mänskliga operatörer som styr komplexa och dynamiska miljöer, inom till exempel processtyrning, trafikstyrning och styrning av fordon. Den beskriver analys av kognitivt arbete, grundläggande villkor för mänsklig styrning av komplexa och dynamiska system. Dessutom beskrivs barriärbegreppet för att förhindra olyckor och incidenter. Bra och dåliga designlösningar för utformning av IT-system beskrivs.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se