Utbildning

Tillämpad plasma 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 23-34 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-64498 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive en grundkurs i elektromagnetism eller fasta tillståndets fysik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen läses intensivt vecka 23-25 och vecka 34, med uppehåll däremellan, inkluderande en veckas självstudier.

Om kursen

Kursen beskriver viktiga mekanismer som styr reaktiva plasmaprocesser och egenskaperna hos processprodukter. Kursen ger insikt i industriella och miljöinriktade plasmatillämpningar, särskilt för kallt plasma vid atmosfärstryck, och kriterier för plasmaassisterade processer. Relationer förklaras mellan plasmaparametrar och egenskaper av den behandlade ytan och/eller materialet. Enskilda typer av plasmareaktorer för material- och ytskiktsteknik, i nanobiotillämpningar och miljöteknik beskrivs.

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Hana Barankova hana.barankova@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 30 18

Fax: 018-471 58 10