Ledarskap och konflikthantering 2018/2019 (5 hp)

HT18, 33 %, Campus

Startdatum: 5 november 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-14618 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Projekt och ledning, Grundläggande kurs i industriell ekonomi, samt Ledarskap och kommunikation.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Konflikter beror ofta på att människor upplever och tolkar verkligheten på olika sätt och upplever att deras sanning är den rätta. En individs förmåga att hantera konflikter är en variabel som väger tungt i ledarskapssammanhang. Kursen omfattar olika aspekter på konfliktbegreppet kopplat till individen och gruppen i ett ledarskapssammanhang.

I kursen studeras hur det egna ansvaret utifrån bland annat konflikthanteringsstil och försvarsmönster kan påverka en konflikts utveckling. Kursen ger även teoretisk kunskap och förståelse för ledarskapets betydelse i en konflikt och dess hantering. Utifrån ett ledarskapssammanhang studeras de processer som uppkommer i samband mellan individ, grupp och ledarskap utifrån ett relationsperspektiv. Kunskap om och förståelse för dylika processer utvecklas genom reflektioner över litteraturen kopplat till egna erfarenheter.

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Adam Liljegren adam.liljegren@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 17