Entreprenörskap, affärsutveckling och projektekonomi 2018/2019 (15 hp)

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 4 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-21000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp på A-nivån inom ett ämne och som har 15 hp avklarade från A-nivån.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Kursen ges i samarbete med andra institutioner vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Kursen ingår både i huvudområdet företagsekonomi och i biområdet Liberal Arts.

Om kursen

Kursen studerar grunder för entreprenörskap och riktar sig till studenter inom olika huvudområden. Kursen är därför dubbelklassad, dels bottnar den i företagsekonomi men kan också studeras som Liberal arts-kurs. Kursen utgörs av två moment där man i det första studerar grunder i entreprenörskap och i det andra skapas och utvecklas ett projekt inom studentens huvudområde. Exempel på huvudområden kan vara: arkeologi, företagsekonomi, kulturvård, miljövetenskap, speldesign och industriell teknik.

Mer information

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Uppsala: Studievägledning; Gotland: Mathias Cöster studievagledning@fek.uu.se; mathias.coster@fek.uu.se

Telefon: Uppsala: 018-471 81 10; Gotland: 018-471 83 93

Fax: 018-471 68 10