Uppkomst och spridning av globala managementkoncept 2018/2019 (15 hp)

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 5 november 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-21001 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp på A-nivån inom ett ämne och som har 15 hp avklarade från A-nivån.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Kursen ges i samarbete med andra institutioner vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Kursen ingår både i huvudområdet företagsekonomi och i biområdet Liberal Arts. Kursen ges på svenska om endast svensktalande studenter deltar i kursen.

Om kursen

Management handlar om ledning av organisationer. Ett centralt mål för kursen är att du ska kunna känna igen managementidéer och utveckla förmågan att kritiskt reflektera över hur dessa kan dominera och påverka tankemodeller inom såväl organisationer som samhället i stort. Kursen är dubbelklassad, dels bottnar den i företagsekonomi men kan också studeras som Liberal arts-kurs. Den bygger på teorier och insikter från såväl företagsekonomi som sociologi och ekonomisk historia.

Mer information

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Uppsala: Studievägledning; Gotland: Mathias Cöster studievagledning@fek.uu.se; mathias.coster@fek.uu.se

Telefon: Uppsala: 018-471 81 10; Gotland: 018-471 83 93

Fax: 018-471 68 10