Att förhandla globala utmaningar 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus Inställd

Startdatum: 6 november 2019

Slutdatum: 8 december 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-20516 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Studerande antagna till Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier, Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord, Politices masterprogrammet eller Masterprogrammet i samhällsvetenskap har företräde till kursen.

Om kursen

Denna kurs ger en övergripande bild av förhandlingsteori och -praktik av internationell vikt. Fokus ligger på olika perspektiv för att förstå vad som driver en förhandlingsprocess och förklarar utfallet. Efter en genomgång av allmänna grunder och begrepp inom förhandlingsteori så undersöker kursen faktiska förhandlingar som skett runt om i världen. Studenten kommer att lära sig att analysera och bättre förstå förhandlingar, och också delta i förhandlingssimuleringar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau (grundnivå), Ingalill Blad Ögren (avancerad nivå) chris.chau@pcr.uu.se; ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79, 018-471 23 49