Avancerad kurs i kvantitativ metod 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 26 mars 2020

Slutdatum: 30 april 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-70503 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. Samhällsvetenskaplig metodkurs om 15 hp på avancerad nivå. Erfarenhet av R eller motsvarande statistisk mjukvara krävs.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Studerande antagna till Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier, Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord, Politices masterprogrammet eller Masterprogrammet i samhällsvetenskap har företräde till kursen.

Om kursen

Kursens fokus ligger på att praktiskt lära sig att specificera, bedöma, tolka och utvärdera modeller, att förstå begreppet datagenereringsprocesser samt att granska publicerade artiklar där dessa modeller applicerats. Den teoretiska introduktionen av modellerna kommer att inbegripa grundläggande matematik. Under introduktionen till R kommer särskild tonvikt att läggas vid programmets så kallat skriptspråk. I detta sammanhang sker också en genomgång av några grundläggande programmeringstekniker som krävs för en effektiv och transparent forskningsprocess. Dessa tekniker är också nödvändiga vid tillämpningen av Monte Carlo-tekniker.

Mer information

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau (grundnivå), Ingalill Blad Ögren (avancerad nivå) chris.chau@pcr.uu.se; ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79, 018-471 23 49