Utbildning

Algoritmer och datastrukturer 2016/2017 (7,5 hp)

HT16 vecka 35-43 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-26026 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

HT16 vecka 35-43 - Blandad tid - 50 % - IT-distans

Sista ansökningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-26023 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och därför är tillgång till dator med Internetuppkoppling nödvändig. All programvara i kursen är gratis. Deltagande i föreläsningar och övningar är frivilliga och sker via vårt e-mötesrum.

VT17 vecka 03-12 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-76004 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

VT17 vecka 03-12 - Blandad tid - 50 % - IT-distans

Sista ansökningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-76006 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och därför är tillgång till dator med Internetuppkoppling nödvändig. All programvara i kursen är gratis. Deltagande i föreläsningar och övningar är frivilliga och sker via vårt e-mötesrum.

Behörighet: Programmering, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper inom programmering och problemlösning. I kursen lär du dig vanliga datastrukturer och algoritmer som tillämpas för exempelvis effektiv datasortering, textkomprimering och sökning. Du lär dig även att analysera komplexiteten i olika algoritmer som ett led i att skapa lösningar som är lämpliga i en given situation.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Thomas Ejnefjäll thomas.ejnefjall@im.uu.se

Telefon: 018-471 82 75

Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70