Digitala tjänster - design och marknadsföring 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 50 %, Campus Inställd

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 11 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-26058 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Kursen presenterar hur digitala tjänster kan utformas och förbättras genom användarcentrerade utvecklings- och utvärderingsmetoder. I kursen studerar vi tekniker, designprinciper och utvärderingsmetoder som behövs för att utveckla digitala tjänster. Kursen ger också en översikt av begrepp och tekniker som används vid marknadsföring av digitala tjänster. Kursen behandlar även hur sociala medier kan användas för marknadsföring. Vi kommer under kursen också att studera hur sökmotorer fungerar och hur webbplatser kan utformas för att bli bättre rankade av dem.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Thomas Ejnefjäll thomas.ejnefjall@im.uu.se

Telefon: 0498-10 82 75