Digitalisering - individ, organisation och samhälle 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 45-03 - 50 % - Campus Inställd

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-26051 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Digitalisering har blivit ett allt mer använt begrepp för att förklara hur människa, organisation och samhälle påverkas av utveckling och tillämpning av informationsteknik. I denna kurs behandlas grundläggande begrepp kopplade till digitalisering, samt olika perspektiv på tekniken och dess relationer till människor i olika sammanhang. Kursen består dels av att studera begrepp och teorier kring digitalisering, dels kring praktiskt arbete med att förklara och reflektera över digitalisering i praktiken. Kursen förbereder dig för deltagande i diskussioner kring digitaliseringsfrågor i arbetslivet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Thomas Ejnefjäll thomas.ejnefjall@im.uu.se

Telefon: 0498-10 82 75