Affärssystem 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 50 %, Campus Inställd

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 11 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-26065 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Affärssystem är en central del av den moderna organisationens digitala verksamhet. Kursen ger insikter i affärssystemlösningar som stödjer affärsutvecklingen i olika organisationer. Nyckelbegrepp, som ERP, CRM och SCM, introduceras och diskuteras i kursen. Genom att arbeta med fallstudier kommer du att utveckla kunskap om möjligheter och utmaningar som uppstår vid implementering och användning av affärssystem i olika kontext. Dessutom får du praktisk erfarenhet genom att lösa praktiska uppgifter i ett väletablerat affärssystem som finns på marknaden.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Thomas Ejnefjäll thomas.ejnefjall@im.uu.se

Telefon: 0498-10 82 75