Utbildning

Juridiskt grundår 2017/2018 (60 hp)

HT17 vecka 35-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-28003 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

HT17 vecka 35-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-28000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 90000 kr

Anmärkning: Kursen ger för de studenter som erhåller betyget väl godkänd (VG) en möjlighet till inträde på Juristprogrammets terminskurs 3 höstterminen 2018 i Uppsala (senare del av juristprogrammet). Urvalet till senare del av juristprogrammet i Uppsala sker på grundval av kursbetyget Väl godkänd (VG) som baseras på erhållna tentamenspoäng på delkurs 1 och 2 på juridiskt grundår samt på examinerade och poänggivande moment under delkurs 1 och 2 på juridiskt grundår.

Om kursen

Juridiskt grundår omfattar studier i offentlig rätt och grundläggande civilrätt. Kursen motsvarar första året på juristprogrammet i Uppsala. Under första terminen studeras offentlig rätt och EU-rätt samt allmän rättslära och rättsteknik. Andra terminen ägnas åt avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt. Kursen ger en gedigen grund för fortsatta studier i juridik. Grundåret lämpar sig också väl att kombinera med studier i andra ämnen.

Mer information

Kontakt

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1,20. Västra ågatan 24,26

Box 512, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2007

Christer Niklasson christer.niklasson@jur.uu.se

Telefon: 018-471 20 11

Katarina Werner-Hallgren katarina.werner-hallgren@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 38

Lee Holmström lee.holmstrom@jur.uu.se

Telefon: 018-471 28 56