Geografiska informationssystem (GIS) II 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 25 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-72027 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 15 hp inom ämnesområdet geografiska informationssystem (GIS)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap inom både teori och tillämpning vad avser geografiska informationssystem (GIS). Kursen ger träning i att kunna beställa, tolka och producera GIS-material som kan ligga till grund för planering och beslutsfattande. I detta ingår färdighetsträning inom geo-statistiska beräkningsmetoder (spatial analys) och hantering och utveckling av geodatabaser. Kursen ger en introduktion till olika metoder för datainsamling och databearbetning. Stor vikt läggs på metodförståelse och spatial analys.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

E-post: Kansliet@kultgeog.uu.se

Studievägledningen studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Fax: 018-471 74 18