Samhällsgeografi A 2018/2019 (30 hp)

HT18, Blandad tid, 100 %, Distans

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-22053 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen behandlar flera aspekter av globalisering och utveckling. Det geografiska synsättet möjliggör analyser av hur dessa processer påverkar villkoren för människor och platser i olika delar av världen, ofta på ett ojämlikt sätt. Koloniala och post-koloniala förhållanden belyses, liksom geopolitiska förändringar. Den ekonomiska globaliseringen och dess inverkan på internationell arbetsmigration utgör ett särskilt tema. Betydelsen av genus och etnicitet är genomgående inslag i kursen.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

E-post: Kansliet@kultgeog.uu.se

Studievägledningen studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Fax: 018-471 74 18