Utbildning

Samhällsgeografi A 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-22053 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen behandlar flera aspekter av globalisering och utveckling. Det geografiska synsättet möjliggör analyser av hur dessa processer påverkar villkoren för människor och platser i olika delar av världen, ofta på ett ojämlikt sätt. Koloniala och post-koloniala förhållanden belyses, liksom geopolitiska förändringar. Den ekonomiska globaliseringen och dess inverkan på internationell arbetsmigration utgör ett särskilt tema. Betydelsen av genus och etnicitet är genomgående inslag i kursen.

Vill du studera i lugnare takt? De fyra momenten i kursen erbjuds också som fristående kurser om 7,5 hp på halvfart.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Ann-Marie Rosenqvist ann-marie.rosenqvist@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 83 49