Utbildning

Samhällsgeografi B 2017/2018 (30 hp)

VT18 vecka 03-22 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-72058 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Samhällsgeografi A eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursens huvudsakliga tema är staden. Ekonomiska drivkrafter och urbanisering studeras i ett globalt perspektiv. Hållbart stadsliv och planering, liksom förhållandet mellan plats och identitet belyses i det lokala sammanhanget. Maktrelationer i ekonomiska, politiska och kulturella avseenden ges stort utrymme. Observationer, intervjuer och dokumentanalyser utgör praktiska metodinslag. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Ann-Marie Rosenqvist ann-marie.rosenqvist@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 83 49