Utbildning

Plats och identitet 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 13-22 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-72049 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I kursen studeras hur människor och platser ingår i ett gemensamt skapande av identiteter, liksom hur maktrelationer styr sådana processer. Erfarenheter och känslor utifrån sociala och kulturella identiteter påverkar hur konkreta platser används och upplevs. Det lokala perspektivet dominerar men även nationella och internationella aspekter av tillhörande och utanförskap belyses. Observationer och intervjuer utgör praktiska inslag i kursen.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Ann-Marie Rosenqvist ann-marie.rosenqvist@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 83 49