Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ 2019/2020 (10 hp)

HT19, 33 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-23509 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16667 kr

Studieavgift, totalt: 16667 kr

Anmärkning: Kursen kan ingå i Socionomprogrammet som en av flera valfria kurser. Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap om missbruk och beroende av alkohol och droger ur ett samhälls- såväl som ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv. Kursen behandlar:

  • missbruksepidemiologi
  • alkohol- och narkotikaperspektiv
  • förklaringsmodeller för uppkomst av och fortsatt missbruk
  • psykologiska aspekter och psykiatrisk samsjuklighet
  • perspektiv på behandling

Mer information

Kontakt

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Katriina Östensson studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05

Fax: 018-471 11 70