Utbildning

Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi 2017/2018 (15 hp)

Sommar 2017 vecka 23-34 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-93506 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

HT17 vecka 35-02 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-43503 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

VT18 vecka 03-22 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-93503 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Behörighet: 60 hp i ämnen av betydelse för projektarbetet. Den sökande måste bifoga intyg från studierektor att handledare samt projektbeskrivning godkänts.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Studenten måste själv ta kontakt med forskargrupp för att ordna plats och handledare.

Om kursen

Kursen avser att ge dig träning i självständigt forskningsarbete inom ämnesområdet medicinsk biokemi eller mikrobiologi. Du ska tillsammans med en forskare formulera en problemställning samt därefter bearbeta denna med stöd av forskaren.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3 75237 UPPSALA

Box 582, 751 23 UPPSALA

Telefon: 018-471 4444

Fax: 018-471 4673

E-post: imbim@imbim.uu.se

Dorothe Spillmann dorothe.spillmann@imbim.uu.se

Telefon: 018-471 43 67