Författningar för farmaceutisk behörighet 2018/2019 (3 hp)

HT18(Flexibel kursstart), 50 %, Distans

Startdatum: 10 september 2018

Slutdatum: 21 oktober 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-39302 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Distansundervisningen bedrivs genom självstudier och webbföreläsningar. Möjlighet finns att delta i seminarier i Uppsala.

VT19(Flexibel kursstart), 50 %, Distans

Startdatum: 4 februari 2019

Slutdatum: 10 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-89302 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap eller utländsk farmaceutisk examen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen omfattar en kortfattad översikt av det svenska författningssystemet och dess förhållande till EG-rätten samt de specifika författningsområdena; legitimationsbegreppet, åligganden för hälso- och sjukvårdspersonal, tystnadsplikt, expeditionsförfattningar, narkotika, läkemedelsförmåner, läkemedelshantering, patient- och läkemedelsregister samt kunskap om hur läkemedel och närliggande begrepp definieras.

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4223

Charlotta Heijkenskjöld charlotta.heijkenskjold@farmai.uu.se