Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 2019/2020 (3 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 8 december 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-40033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 16 mars 2020

Slutdatum: 19 april 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-90033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 april 2020

Slutdatum: 24 maj 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-90020 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Apotekar-, arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, receptarie-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att handleda universitetsstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdsektor med patientarbete. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll i såväl handledningssituationen som vid återkoppling och bedömning av studenternas prestation under VFU.

Mer information

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Maria Peippo maria.peippo@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 34 86