Utbildning

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 2017/2018 (3 hp)

HT17 vecka 35-39 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-40033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

HT17 vecka 35-39 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-40032 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

HT17 vecka 45-49 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-40035 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

HT17 vecka 45-49 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-40034 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 03-07 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-90032 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 03-07 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-90033 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 13-17 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-90034 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 13-17 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-90035 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper för att handleda studenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen tar upp handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll i såväl handledningssituationen som vid bedömning och återkoppling av studentens prestation under VFU.

Mer information

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Maria Peippo maria.peippo@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 3486