Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 2018/2019 (3 hp)

HT18 vecka 43-47 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-40033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

HT18 vecka 47-51 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-40035 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 11-15 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-90032 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 11-15 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-90033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 15-19 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-90035 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att handleda universitetsstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdsektor med patientarbete. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll i såväl handledningssituationen som vid återkoppling och bedömning av studenternas prestation under VFU.

Mer information

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Maria Peippo maria.peippo@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 34 86