Utbildning

Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 44-02 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-38501 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Detta är en nätbaserad kurs som inte innehåller några obligatoriska campusmöten. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med snabb internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon och Adobe Flash/Connect för att kunna delta i kursen.

VT18 vecka 12-22 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-88501 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Detta är en nätbaserad kurs som inte innehåller några obligatoriska campusmöten. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med snabb internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon och Adobe Flash/Connect för att kunna delta i kursen.

Behörighet: En valfri godkänd 2,5 hp modul från kursen Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans,

alternativt Läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Kursen ges i samarbete med Uppsala Monitoring Centre (UMC). UMC är ansvarig för förvaltningen av WHO:s Programme for International Drug Monitoring och WHO:s globala ICSR databas.

Om kursen

Denna fortsättningskurs är baserad på samma format som introduktionskursen (Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans) men en mer omfattande kursbok kommer att användas. Kursen ska ge kunskaper om principer för nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet.

Observera att 2,5 hp inom introduktionskursen Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans (3FX011 alt. 3FX211) eller hela campuskursen 3FX200 ska vara godkänd för att du ska vara behörig till denna fortsättningskurs. 

Vi kommer att fokusera på

  • Farmakogenomikens betydelse för individuell variation när det gäller läkemedelsbiverkningar
  • Allvarliga biverkningar
  • Riskkommunikation
  • Risk/nytta bedömning av läkemedel särskilt biologiska läkemedel
  • Biverkningsrapporter och metoder för säkerhetsövervakning
Kursen ges i samarbete med Uppsala Monitoring Centre, WHO. Observera att kursen inte omfattar det detaljerade regelverket för farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA eller de webbaserade system som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin.

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Box 591, 751 24 UPPSALA