Utbildning

Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 39-43 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-38504 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 07-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-88504 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Inom apotekarprogrammet gäller att den studerande har följt alla tidigare kurser på termin 1-7 och har minst 150 hp inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 7,5 hp samt farmakologi.
Inom receptarieprogrammet gäller att den studerande har följt alla obligatoriska kurser på termin 1-5 och har minst 120 hp inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 4,5 hp samt farmakologi.
Antagen till masterprogrammet i läkemedelsanvändning.
För fristående kurs krävs 150 hp varav minst 60 hp biovetenskap inkl. toxikologi och farmakologi, eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen tar upp de viktigaste principerna för klinisk och forensisk toxikologi. Fokus kommer då att läggas på olika toxidrom och akuta förgiftningar i samband med olika typer av exponeringar (exempelvis läkemedel, droger, hushållskemikalier, och naturliga toxiner). Under kursens gång diskuteras även olika typer av läkemedels och specifika antidoters roll i den medicinska behandlingen av akut förgiftning. För att tillämpa och värdera den information som förmedlas under kursen kommer studenten att få skriva individuella rapporter utifrån dels olika typer av exponeringsscenarios, dels olika typer av kliniska symptom och/eller provsvar.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och fördjupningsuppgifter. Särskild vikt läggs vid att stimulera studenten att självständigt lösa problem. Obligatoriska moment utöver kursintroduktion och skriftlig examination är riskbedömningsuppgift, gruppdiskussioner, fallrapport och PM-arbete.

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Box 591, 751 24 UPPSALA