Utbildning

Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande 2017/2018 (5 hp)

Sommar 2017 vecka 32-33 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-43601 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Minst 150 hp. Kunskaper krävs i engelska, motsvarande Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

I ljuset av nuvarande och framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård kommer kursen att diskutera innovativa processer och nya tekniker som kan förbättra såväl hälso- och sjukvården som ett hälsosamt, individuellt självledarskap. Kursen kommer att introducera metoder och terminologi inom innovation och entreprenörskap och hur innovativt tänkande kan användas för att förstå ett problem, visualisera ett mål och finna en kreativ lösning.

Förutsättningarna (förståelse för gruppdynamik, ledarskap och beslutsfattande etc.) för att driva projekt och lösa problem i multidisciplinära team kommer att diskuteras och tillämpas genom att i grupp arbeta med behovsbaserade utmaningar som tillhandahålls av till exempel hälso- och sjukvårdssektorn. Kursen kommer att integrera grunderna i speldesign med praktiska tillämpningar av spel och simuleringar som redskap för att lösa de problem och utmaningar som ingår i kursen. Speldesign kommer också att användas som ett pedagogiskt verktyg för att förbättra de fyra pelarna i lärande - kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet. Psykologisk kunskap om beteende och attitydförändringar kommer även att diskuteras. I slutet av kursen kommer grupperna presentera och försvara sina idéer och/eller lösningar inför inbjudna innovatörer, behovsframställare och uppdragsgivare.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3 75237 UPPSALA

Box 582, 751 23 UPPSALA

Telefon: 018-471 4444

Fax: 018-471 4673

E-post: imbim@imbim.uu.se

Erik Olsson erik.olsson@kbh.uu.se

Telefon: +46 18 471 66 63