Utbildning

Klinisk läkemedelsutveckling 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-46000 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom naturvetenskap/medicin/farmaci (max 240 hp)

Behörighet: Minst 180 hp från medicinsk och/eller farmaceutisk fakultet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Anmärkning: För sökande som ansöker om bedömning av reell kompetens skall CV, utförliga tjänstgöringsintyg samt klar motivering bifogas.

Om kursen

Kursen ger dig en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där du lär dig att självständigt planera en större läkemedelsstudie. Efter genomförd utbildning ska du kunna verka självständigt som kliniska prövningsledare eller motsvarande.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr 75185 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Kristin Bryon (kursadministratör) kristin.bryon@medsci.uu.se

Telefon: 018-611 42 40

Inger Ekman (biträdande kursledare) inger.ekman@ucr.uu.se