Cellbiologi fördjupningskurs 2 2018/2019 (7,5 hp)

Sommar 2018(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 4 juni 2018

Slutdatum: 2 september 2018

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2018

Anmälningskod: UU-94105 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

HT18, Blandad tid(Flexibel kursstart), 25 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-44104 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19, Blandad tid(Flexibel kursstart), 25 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-94104 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Grundläggande cellbiologisk kurs samt Cellbiologisk fördjupningskurs I, 7,5 hp, eller en annan motsvarande fördjupningskurs i cellbiologi. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Du kommer att under enskild handledning göra en fördjupningsstudie, antingen praktisk och teoretisk eller rent teoretisk inom ett aktuellt cellbiologiskt ämne. Härigenom får du dels en ökad kunskap inom cellbiologi, dels en ökad förmåga att integrera och syntetisera biologiska orsakssammanhang.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinsk cellbiologi

BMC Husargatan 3 751 23 Uppsala

Box 571, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4059

Stellan Sandler stellan.sandler@mcb.uu.se

Telefon: 018-471 44 30