Utbildning

Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi 2017/2018 (15 hp)

Sommar 2017 vecka 23-34 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-94107 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

HT17 vecka 35-02 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-44100 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT18 vecka 03-22 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-94100 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp varav kurser i cellbiologi eller biokemi motsvarande 10 hp ska ingå. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Du kommer att under individuell handledning göra en experimentell fördjupningsstudie inom ett aktuellt cellbiologiskt ämne. Studiekursen omfattar kurslitteratur, som väljs i samråd med handledaren. Den experimentella delen utföres under handledarens överinseende.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala Biomedicinska centrum, BMC Husargatan 3 751 23 Uppsala

Box 571, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4059

Stellan Sandler stellan.sandler@mcb.uu.se

Telefon: 018-471 44 30