Utbildning

Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 2016/2017 (7,5 hp)

VT17 vecka 03-22 - 25% - Campus

Sista ansökningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-95601 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Seriellt: 1. Sjuksköterskor som tidigare genomgått del i kurspaketet Kardiologi/Omvårdnad 30 hp; 2. Sjuksköterskor som arbetar med utredning, behandling och vård av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar i sluten vård; 3.Sjuksköterskor som arbetar med hjärt- och kärlsjuka patienter inom primärvården; 4. Övriga sjuksköterskor

Behörighet: Sjuksköterskelegitimation

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Kursen är en del i ett 30-poängsblock i Kardiologi/Omvårdnad där en av de fyra kurserna går varje termin.

Om kursen

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i ämnet hjärtsvikt och vård av denna patientgrupp. Undervisning i form av föreläsningar och grupparbeten. Innehållet i kursen: fysiologi, patofysiologi och patogenes, akut hjärtsvikt, kronisk hjärtsvikt, farmakologisk behandling vid akut och kronisk hjärtsvikt, hjärtsviktspatientens omvårdnadssituation. Hjärttransplantation och andra alternativa behandlingsmetoder vid svår svikt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr 75185 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Margaretha Hagberg Margaretha.Hagberg@medsci.uu.se

Catrin Henriksson Catrin.Henriksson@ucr.uu.se