Utbildning

Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 2016/2017 (7,5 hp)

VT17 vecka 03-22 - 25% - Campus

Sista ansökningsdatum: 2016-10-15

Anmälningskod: UU-95601 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Seriellt: 1. Sjuksköterskor som tidigare genomgått del i kurspaketet Kardiologi/Omvårdnad 30 hp; 2. Sjuksköterskor som arbetar med utredning, behandling och vård av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar i sluten vård; 3.Sjuksköterskor som arbetar med hjärt- och kärlsjuka patienter inom primärvården; 4. Övriga sjuksköterskor

Behörighet: Sjuksköterskelegitimation

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Priserna vid Uppsala universitet varierar mellan 80 000 och 180 000 kr per läsår och kostnaden för respektive kurs framgår på www.antagning.se (följ länken "Anmälan" ovan). Anmälningsavgiften är 900 kronor. Det finns även möjlighet att söka stipendier. Läs mer om avgifter och stipendier.


Anmärkning: Kursen är en del i ett 30-poängsblock i Kardiologi/Omvårdnad där en av de fyra kurserna går varje termin.

Om kursen

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i ämnet hjärtsvikt och vård av denna patientgrupp. Undervisning i form av föreläsningar och grupparbeten. Innehållet i kursen: fysiologi, patofysiologi och patogenes, akut hjärtsvikt, kronisk hjärtsvikt, farmakologisk behandling vid akut och kronisk hjärtsvikt, hjärtsviktspatientens omvårdnadssituation. Hjärttransplantation och andra alternativa behandlingsmetoder vid svår svikt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr 75185 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Margaretha Hagberg Margaretha.Hagberg@medsci.uu.se

Catrin Henriksson Catrin.Henriksson@ucr.uu.se