Utbildning

Experimentell immunologi, genetik och patologi 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 23-27 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-92025 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Sommar 2017 vecka 28-32 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-42009 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Behörighet: Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci eller biologi. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Valfri studietakt.

Om kursen

Fördjupningskurs inom huvudområdet medicinsk vetenskap, där du under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik eller patologi. Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde. Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.

Mer information

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Fax: 018-471 5077

Nils-Erik Heldin nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79