Fördjupningskurs i neurofarmakologi 2018/2019 (15 hp)

Sommar 2018(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 4 juni 2018

Slutdatum: 2 september 2018

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2018

Anmälningskod: UU-97819 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

HT18(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 4 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-47806 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

HT18(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 5 november 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-47801 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

VT19(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 31 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-97806 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

VT19(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 1 april 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-97801 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Behörighet: 120 hp biologi, kemi eller medicin, inklusive 15 hp cellbiologi eller molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen omfattar ett projektarbete inom ett ämne som ska sammanfalla med inriktningen på något av institutionens forskningsprojekt. Ledig plats och tillgång till handledning inom ämnet är en förutsättning för att kursen ska ges. Du ska själv ta kontakt med en forskargrupp, för att ordna plats och handledare.

Om kursen

Kursen ges som ett forskningsprojekt som utförs på en avdelning med en handledare. Kursen kommer att ge fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter avseende moderna metoder som används inom funktionell farmakologi. neurovetenskap och utvärdering av måltavlor för läkemedel. Exempel på tekniker som kommer att användas är kvantitativ realtids-PCR, genotypning, immunhistokemi, klinisk prövningsmetodik, in situ-hybridisering, eukaryota celler eller bioinformatisk metodologi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Helgi Schiöth helgi.schioth@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 41 60