Utbildning

Fördjupningskurs i genetisk utvecklingsbiologi 2017/2018 (15 hp)

Sommar 2017 vecka 23-34 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-97822 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

HT17 vecka 35-44 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-47810 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

HT17 vecka 45-02 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-47802 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

VT18 vecka 03-12 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-97810 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

VT18 vecka 13-22 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-97802 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Behörighet: 60 hp inom biologi, kemi eller medicin, inklusive 15 hp inom cellbiologi eller molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen omfattar ett projektarbete inom ett ämne som ska sammanfalla med inriktningen på något av institutionens forskningsprojekt. Ledig plats och tillgång till handledning inom ämnet är en förutsättning för att kursen ska ges. Du ska själv ta kontakt med en forskargrupp, för att ordna plats och handledare.

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter avseende moderna metoder som används inom neurovetenskap och då speciellt forskning som studerar neuronala nätverk. Exempel på tekniker som kommer att användas är genotypning, immunhistokemi, in situ-hybridisering, beteendetester på genetiskt modifierade möss med eller utan farmakologisk provokation, proteinanalys via western blotting eller bioinformatisk metodologi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Klas Kullander klas.kullander@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 45 19