Psykotraumatologi 2019/2020 (15 hp)

HT19, 25 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-48000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Legitimation som läkare, psykolog eller sjuksköterska med specialistutbildning. Legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut eller annan relevant akademisk grundutbildning (till exempel socionom, präst eller diakon), kompletterad med grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande s.k. steg I-kompetens.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen genomförs under två terminer med ett tiotal dagar med föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro samt med hemuppgifter emellan. En del av kurslitteraturen är på engelska.

Om kursen

Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger kunskap om krisstöd efter potentiellt traumatiska händelser och behandlingsformer för traumatiserade individer. Kursen är ackrediterad/godkänd av Sveriges Psykologförbund som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri katastrofpsykiatri@akademiska.se

Telefon: 018-611 88 16