Utbildning

Utbildningssociologi, metoder: etnografi och prosopografi 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 23-27 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-73212 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen genomförs som en kombinerad campus- och distanskurs. Den campusförlagda undervisningen koncentreras till andra kursveckan.

Om kursen

Kursen behandlar etnografiska och prosopografiska (kollektivbiografiska) metoder i studier av utbildningsstrategier och utbildningsinstitutioner samt relationen mellan dessa och sociala fält inom vilka olika slags utbildningskapital utgör tillgångar. Teoretiska utgångspunkter för etnografisk och prosografisk forskning tas upp, liksom aktuell internationell forskning inom dessa områden, i vilken även ingår forskning där etnografiska och prosografiska metoder kombineras. Kursen behandlar även den praktiska tillämpningen av etnografiska och prosografiska metoder i avseende på insamling och analys av empiriskt material. Studenter kan göra bruk av eget sådant empiriskt material.

Mer information

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledare studievagledare@edu.uu.se