Specialpedagogik, ämneslärare 2019/2020 (7,5 hp)

Sommar 2019, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 10 juni 2019

Slutdatum: 1 september 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-73216 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har inga fysiska träffar på campus. All undervisning sker via webben och består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och examinationer. Kursen har två till tre schemalagda träffar per vecka. Vissa moment kräver obligatorisk närvaro. Undervisningstillfällena är i normalfallet en till två timmar långa. All kommunikation mellan lärare och studenter sker via internet. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändig. Ingen undervisning förekommer i juli månad. Studenten arbetar då med kurslitteraturen och förelagda uppgifter. Examinationen på kursen sker skriftligt och muntligt.

Behörighet: Ämnesstudier om 30 hp i ett för grundskolans årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan relevant undervisningsämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen riktar sig i första hand till blivande ämneslärare, men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor rörande barn och ungdomar i grundskolans senare år och gymnasiet. Kursen ger kunskaper om olika perspektiv på specialpedagogik och kunskaper om hinder och möjligheter för elevers lärande samt hur sådant påverkar planering och genomförande av undervisning. Specialpedagogikens teoribildningar och perspektiv, elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling samt särbegåvning och funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism och utvecklingsstörning är föremål för studierna på kursen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Lärarprogrammens studievägledare studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99