Utbildning

Arabisk grundkurs 2017/2018 (15 hp)

HT17 vecka 35-22 - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-56009 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som IT-baserad kurs genom universitetets kursportal. Den kommer att ha totalt 5 träffar, 3 icke obligatoriska träffar samt 2 obligatoriska (inklusive tentamen) på campus i Uppsala. Tentamen är obligatorisk och skrivs på plats i Uppsala. Kursträffarna äger rum på lördagar.

Antal träffar för distans: 3

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Kursen kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska.

Mer information

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52