Arkeologi, grundkurs B 2019/2020 (30 hp)

HT19, 50 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-50106 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studium). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. En fältkurs på Gotland ingår.

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Arkeologi A, 30 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

I denna kurs ligger fokus på den arkeologiska kunskapsproduktionen. Kursen börjar med arkeologisk teori, samt ger en orientering i arkeologiska metoder. I moment två studerar du historiska landskap och gör en egen landskapsanalys. I moment tre skriver du ett eget mindre vetenskapligt verk i form av en kortare uppsats. Moment fyra innebär deltagande i en fältarkeologisk undersökning, men kan planeras individuellt tillsammans med kursansvarig lärare.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Uppsala: Camilla Bergström; Gotland: Carina Dahlström camilla.bergstrom@antiken.uu.se; carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: Uppsala: 018-471 20 93; Gotland: 0498-10 82 34