Utbildning

Arkeologi, påbyggnadskurs C 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-50125 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studentportalen). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen.

Behörighet: Arkeologi B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen introducerar arkeologisk vetenskapsteori, tvärvetenskaplig metodik liksom arkeologins roll i dagens samhälle. I det inledande momentet erbjuds, i mån av utbud och möjlighet, deltagande i en arkeologisk fältkurs. Uppsatsmomentet dominerar kursen och utgör en vetenskaplig bearbetning av en arkeologisk problemställning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86