Utbildning

Fältarkeologi II 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 30-34 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-50100 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 60 hp arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller osteologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge utökad fälterfarenhet. Kursen ges på Gotland där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet Campus Gotland och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd. En arkeologisk utgrävning är en form av avancerat grupparbete, så kursen ger även en nyttig övning i samarbete samt meriter för arbetslivet. En guidad rundtur till några av de många intressanta fornlämningsmiljöerna på Gotland brukar även anordnas till självkostnadspris. Boende och transport till och från grävplatsen ordnas och bekostas av studenten själv. Välkommen till en spännande sommar på Gotland!
 

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 34