Utbildning

Osteologi. Tematisk fördjupning 2017/2018 (15 hp)

VT18 vecka 03-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-00106 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Osteologi A, 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om benslag från människa och djur som visar spår av förändrad morfologi och funktion, samt inblick i bakomliggande orsaker till patologiska förändringar och sjukdomens ursprung och koppling till hälsofrågor. Dessutom behandlas våldsrelaterade skador. Identifiering av kremerat skelettmaterial från människa och djur rörande olika benslag, arter, kön, ålder, storlek och patologiska förändringar tränas.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86