Historisk ekologi 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-44 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-50103 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

HT18 vecka 36-44 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-50116 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursens mål är att ge en översikt över de teoretiska ramverk som historisk ekologi erbjuder, det vill säga integrationen av en förståelse av fysiska miljöprocesser och av de komplexa faktorer som bygger samhället, historisk samverkan dem emellan och betydelsen av en sådan integrerad förståelse för att förstå och eventuellt lösa dagens problem. På basis av empiriskt material från lokala studier ges praktiska exempel på hur man bygger en historisk ekologi av tvärvetenskapliga landskapsstudier.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86