Utbildning

Avancerad fältkurs i arkeologi 2017/2018 (15 hp)

VT18 vecka 13-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-00127 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 13-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-00141 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Kandidatexamen med arkeologi som huvudområde

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Kursen är forskningsinriktad och fokuserar på hur fältarkeologi kan problematisera relevanta frågeställningar. Deltagarna medverkar vid planering av utgrävningen/undersökningen i samråd med projektansvarig/kursansvarig samt med tydligt definierade ansvarsområden vid utförandet av verksamheten och efterföljande fyndhantering, analys och rapportskrivning. Vikt läggs också vid förmedling av arkeologisk kunskap i olika medier.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86