Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-13 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-02329 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19 vecka 04-13 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-02305 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Obligatoriska chattar på dagtid.

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I kursen behandlas hur det förflutna gestaltas och historia tar plats i det närvarande, främst genom bilder som fotografier och avbildningar, liksom små och stora berättelser, men också genom andra uttrycksformer, tekniker och stilar i olika miljöer och sammanhang. Med kulturarvsprocesser i fokus undersöks hur visuella och narrativa gestaltningar skapar maktrelationer och hierarkiska ordningar i samhället. Sådant som kulturarvens inverkan genom de föreställningar de skapar, gestaltningarnas inkluderande och exkluderande funktioner, liksom etiska och moraliska aspekter på samhälleliga följder diskuteras.

Du tränas i att med etnografiska metoder hämta exempel ur din egen närmiljö och ur forskningslitteratur för att kritiskt diskutera hur olika kollektiva föreställningar, ibland konkurrerande, skapas genom urval från det förflutna. Kursen syftar till att ge ett självständigt och nyanserat förhållningssätt till den visuella och narrativa kulturens uttrycksformer. Detta är en av två fristående kurser på tema kulturarvspolitik med tyngdpunkten i en etnologisk och folkloristisk vetenskaplig begreppsapparat. Välj mellan campus eller distans.
 
 
 

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurser och Campus Gotlandkurser: Koordinator Carina Johansson carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurser och Campus Gotlandkurser: Studieadministratör Cecilia Howe cecilia.howe@uadm.uu.se

Kontakt för distanskurser och Campus Gotlandkurser: Camilla Asplund Ingemark camillaasplundingemark@etnologi.uu.se