Utbildning

Kulturarv 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-44 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-52330 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Obligatoriska chattar på dagtid.

HT17 vecka 35-44 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-52331 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I kursen granskas idéer om kulturarv som samhälleligt fenomen. Den ger en översikt över kulturarvsbegreppets historia och hur kulturarvsproduktioner byggs upp och verkar. Kursen behandlar värden och föreställningar kulturarv bygger på och uttrycker. Med kulturanalytiska metoder undersöks även hur kulturarv samspelar med samhälleliga maktförhållanden med globalisering, turism och mångkultur i fokus. Detta är en av fyra fristående kurser på temat kulturarvspolitik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurser: Koordinator Carina Johansson carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurser: Studieadministratör Cecilia Howe cecilia.howe@uadm.uu.se