Utbildning

Amerikanska massmedier II 2016/2017 (7,5 hp)

VT17 vecka 18-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-05053 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Amerikanska massmedier 7,5 hp, eller 30 hp inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Temat för kursen är ”Issues of Race and Gender in 20th Century American Cinema.” Vi studerar hur olika befolkningsgrupper och kulturer har behandlats i amerikansk film under 1900- och 2000-talen, både inom de dominerande medieformerna och ideologierna och bland former som utmanar dessa. Kursen har en komparativ och historisk inriktning, och fokuserar på hur amerikansk film har använt rasliga och genusmässiga stereotypier, hur historiska och ekonomiska faktorer har påverkat de olika filmerna och trenderna och hur olika filmer har mottagits över tid

Mer information

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29