Utbildning

Historia B 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-51112 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01112 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-22 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01114 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen förmedlas nätbaserad i flera olika former: föreläsningar, metodövningar, seminarier, projektarbeten i grupp samt självständiga arbeten, alternativt ingår enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsforum och chattseminarier.

Behörighet: Historia A, Ekonomisk historia A eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen har två fördjupningsmoment och en uppsatsdel. På campuskursen ges en fördjupning med fokus på modern global historia från 1750 till idag och en som behandlar kultur och vardagsliv i det tidigmoderna Europa. På distanskursen varierar fördjupningsmomenten. Den tredje delen tar upp historisk teori och metod. Probleminriktade övningar utvecklar det historiska tänkandet och du praktiserar det historiska hantverket genom att skriva en uppsats baserad på historiska källor.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Karin Hassan Jansson (studierektor för grundutbildningen) studierektor-gu@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 31

Kontakt för distanskurser: Erika Sandström erika.sandstrom@hist.uu.se

Telefon: 018-471 83 02