Historia B 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51112 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-01112 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Historia A, Ekonomisk historia A eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Hur växte dagens globaliserade värld fram? Vad betydde äktenskapet för män och kvinnor på 1700-talet? Det är frågor som behandlas under de första delkurserna på Historia B. Fördjupning är kursens ledord och vi börjar med att fördjupa oss i två aktuella forskningsfält: globalhistoria och kulturhistoria. Du läser ny forskning och tränar på att sortera fram, värdera och diskutera centrala frågor, problem och resultat.

Vi jobbar också med källorna bakom forskningen och värderar och diskuterar deras användbarhet i relation till specifika frågor. På den sista delkursen utvecklas ditt historiska tänkande genom probleminriktade övningar och du praktiserar källkritik och det historiska hantverket genom att skriva en uppsats baserad på historiska källor. Du utvecklar din förmåga att värdera och analysera såväl historiska källor som litteratur. Du tränar också på att argumentera sakligt och väl, både i skrift och i tal.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

Fax: 018-471 1528

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor Karin Hassan Jansson studierektor-gu@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 31